Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
4963 deaf 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
7316 8f51 390
Reposted fromsarazation sarazation viael-kaktus el-kaktus
osiaka
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana via4777727772 4777727772
4611 857b 390
Reposted fromvanille vanille viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
osiaka
A co, jeśli to ja dźwigam sens, którego łakniesz?
— Hey
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
2805 ae6b 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
7630 6fe6 390
Reposted fromposzum poszum viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
6378 268e 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
6919 672c 390
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny via4777727772 4777727772
osiaka
9229 03e2 390
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
osiaka

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
osiaka
1440 81f5 390
osiaka
1515 2edd 390
Reposted from4777727772 4777727772
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme
osiaka
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
osiaka
Co robili? Ona coś mówiła, a on słuchał; potem on mówił i ona słuchała. Nigdy nie znała kogoś, a już na pewno nie chłopaka, kto byłby tak otwarty, kto by tak wszystko chłonął.
— Jeffrey Eugenides
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
osiaka
osiaka
0739 9ca2 390
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl