Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
2968 eb53 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolalaa olalaa
2798 603e 390
Reposted fromdivi divi viaolalaa olalaa
osiaka
osiaka
5625 6254 390
Reposted fromposzum poszum viaolalaa olalaa
osiaka
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska
osiaka
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
osiaka
Reposted frombluuu bluuu viarudaizia rudaizia
osiaka
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viawonderwall wonderwall
osiaka
0844 29ea 390
Reposted fromsassenach sassenach viashakeme shakeme
3094 3c54 390

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
osiaka
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
6257 68ba 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianowezsie nowezsie
osiaka
9363 f7b4 390
Reposted fromfatique fatique viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl