Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
8756 63d4 390
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
4128 8b18 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
osiaka
1202 2867 390
Porto, fot. noeckenvid
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
osiaka
Moje życie to jedno wielkie, niedokończone samobójstwo.
— Barbara Rosiek
Reposted fromwhodare whodare viairmelin irmelin
osiaka
9745 8654 390
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
osiaka
8746 8cc5 390
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
osiaka
1799 50c3 390
osiaka
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viazoi zoi
osiaka
6830 bb2f 390
Reposted fromPoranny Poranny viasarazation sarazation
osiaka
7144 bb52 390
Reposted from777727772 777727772 viasarazation sarazation
osiaka
3343 002a 390
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viaohhmarigold ohhmarigold
osiaka
6924 357d 390
Reposted fromhajskul hajskul viafatu fatu
osiaka
Reposted fromsarazation sarazation
osiaka
5261 847f 390
Reposted fromsarazation sarazation
osiaka
5415 5efa 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
osiaka
3335 7a1a 390
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
osiaka
5847 d01d 390
Reposted fromoblivious oblivious viaEtien Etien
osiaka
2702 0f95 390
Reposted fromsarazation sarazation viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viakyszz kyszz
osiaka
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl