Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
osiaka
osiaka
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
osiaka
Reposted frombluuu bluuu viarudaizia rudaizia
osiaka
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viawonderwall wonderwall
osiaka
0844 29ea 390
Reposted fromsassenach sassenach viashakeme shakeme
3094 3c54 390

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
osiaka
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
6257 68ba 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vianowezsie nowezsie
osiaka
9363 f7b4 390
Reposted fromfatique fatique viaEtien Etien
2903 0652 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viashakeme shakeme
7519 1498 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viashakeme shakeme
osiaka
0239 78c2 390
Martin Creed
Reposted fromOFFka OFFka
2562 1b50 390

Krakow, Poland (by Røyskatt)

osiaka
Tęsknię za sobą.
Reposted byagainnewlifemadamebutterflyNoCinderellagribershineonmaliwaoutkapathefirstdropwezsplynotworzwrotadreamerrstrangemepandarenumie-rankoanakareninaawakenedtristeAmericanloverpoolunpomoormalusiaatulipanowalajlajustshineonmissaintdeath-is-my-friendpassionativehavingdreamsemptyspacessazazelsonjjamyselfwonderlandNoCinderellaStayifyouloveqazwsxedcrfvtgbmadadreamkazdysieliczy
osiaka
9563 40eb 390
Reposted fromrol rol viaolalaa olalaa
osiaka
6638 cc76 390
Reposted fromtwice twice vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl