Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2296 4b30 390
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
6828 1850 390
Reposted from0 0 viawszystkodupa wszystkodupa
8232 7947 390
Reposted frombrumous brumous viarudaizia rudaizia
3013 4e77 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
osiaka
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaolalaa olalaa
osiaka
Reposted fromposzum poszum viashakeme shakeme
9831 cc15 390
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
osiaka
1499 9aaf 390
Reposted fromagridoce agridoce viaEtien Etien
9435 36f0 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viashakeme shakeme
0202 4816 390
Reposted frombrumous brumous viashakeme shakeme
osiaka
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
2968 eb53 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
osiaka
8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolalaa olalaa
2798 603e 390
Reposted fromdivi divi viaolalaa olalaa
osiaka
osiaka
5625 6254 390
Reposted fromposzum poszum viaolalaa olalaa
osiaka
Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę, to jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką — drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Tam z tyłu szumi potok, to jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nie tknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni, odkąd wiem, że masz bardzo piękne usta. 
— Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl